Marketeers zijn bij bedrijven de vertegenwoordigers van de klant. Maar op één punt liggen klant en marketeer momenteel ver uit elkaar: dataverzameling. Om klanten optimaal te bedienen, verzamelen bedrijven – zeker online – steeds meer data over de behoeften van hun doelgroep. Maar daar zijn die klanten juist huiverig voor! Bij jongeren ligt dat al minder gevoelig, maar de generatie Z stelt wel meteen nieuwe eisen. Hoe overbrug je die ‘gaps’?

Laten we beginnen bij de spagaat tussen de behoefte aan dataverzameling en de vrees voor privacyaantasting. Om die kloof te overbruggen, moet je als bedrijf of merk allereerst transparant zijn over jezelf – wie je bent en wat je doet – en waarom je data verzamelt. Vertrouwen van klanten en ‘dichtbij’ hen blijven, is daarvoor belangrijker dan ooit.

Natuurlijk is het ook belangrijk dat de dataverzameling zorgvuldig en ethisch verantwoord blijft. Toch wringt daar de schoen vaak niet eens. Want veel mensen kijken wel kritisch naar dataverzameling door bijvoorbeeld Google, maar bijna iedereen in Nederland gebruikt wel gewoon hun zoekmachine.
Het is vooral nog de befaamde angst voor het onbekende. Bij dit soort adoptieprocessen wordt het bekende overschat met factor 3 en de waarde van het onbekende nog sterker onderschat. Zo was bij de uitvinding van het mes de angst voor de gevaren enorm. Tegenwoordig smeren we er allemaal vooral ons boterhammetje mee.

Generatie Z
Jongere generaties zullen de adoptie van dataverzameling versnellen. De digital natives van de generatie Z (globaal geboren tussen 1992 en 2010) vinden het eigenlijk heel logisch. Ze ‘botsen’ op dit punt met de oudere generaties. Tenminste, zolang het verzamelen van gegevens gericht is op personalisatie van de boodschap. Dat is hun voorwaarde. Door de invloed en opmars van jongeren wordt dataverzameling – mits transparant en ethisch verantwoord – steeds meer geaccepteerd.

Maar ondertussen is er wel werk aan de winkel voor marketeers. Want richting oudere generaties moet de ‘gap’ wel overbrugd worden. Terwijl jongere generaties meteen ook weer nieuwe eisen stellen aan de marketing. De generatie Z houdt van luxe, gemak en authenticiteit en is niet zo gevoelig voor hiërarchie. Deze jongeren gaan anders om met informatie en leggen razendsnel verbanden. Ze doorzien informatie en reclame feilloos. Ze vinden het ook niet vreemd als pa uit generatie X voor advies bij hen aanklopt. Allemaal kenmerken om rekening mee te houden.

Meer over hun karakteristieken in het filmpje: Wat wil de generatie Z?

Engagement voorop
Het marketingverhaal richting diverse generaties gaat naar mijn verwachting steeds meer verschillen. Daar ligt een interessante uitdaging voor marketeers, want hoe gaan we daarmee om? Gieten we verschillende ‘maatwerkverhalen’ voor specifieke doelgroepen toch in één nieuw ‘verhaal’ of gaan we gelijktijdig meerdere verhalen vertellen? Die vragen zijn in ons vak nog niet unaniem beantwoord. Ik verwacht dat meerdere verhalen steeds gangbaarder worden.

En richting alle generaties is engagement de sleutel. De betrokkenheid van de doelgroep moet gewaarborgd zijn. Klanten moeten zich met jou kunnen identificeren en met je product(en) of dienst(en). Daarvoor moet je dichtbij hen blijven en transparant en benaderbaar zijn. Richting de generatie Z is dat helemaal cruciaal. Zonder engagement haken zij af! Loyaliteit bestaat ook nog steeds gewoon bij deze jongeren, maar eerst moet betrokkenheid gecreëerd worden. Dat wordt steeds meer een voorwaarde voor bedrijven om te overleven.

Op zoek naar antwoorden wacht marketeers een ontdekkingsreis door nog onverkende gebieden. Daar wachten de antwoorden over de omgang met dataverzameling en de strategie voor verschillende generaties. Het is een mooie en spannende ontdekkingsreis! Vergeet alleen niet om je klanten mee te nemen, om de ‘gaps’ te dichten.